ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ

ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ
ΣΟΛΟΜΟΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΦΙΛΕΤΟ

ΣΟΛΟΜΟΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΦΙΛΕΤΟ

1000 gr
10 kgr
ΣΟΛΟΜΟΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΡΕΤΑΛΙ

ΣΟΛΟΜΟΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΡΕΤΑΛΙ

500 gr
10 kgr