ΖΩΜΟΙ ΣΕ ΠΑΣΤΑ

ΖΩΜΟΙ ΣΕ ΠΑΣΤΑ
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

3 kgr
4 TEMAXIA
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

20 kgr
1 TEMAXIO
ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

ΖΩΜΟΣ ΚΟΤΑΣ

1 kgr
12 TEMAXIA
ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΥ

ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΥ

3 kgr
4 TEMAXIA
ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΥ

ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΥ

20 kgr
1 TEMAXIO
ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΥ

ΖΩΜΟΣ ΒΟΔΙΝΟΥ

1 kgr
12 TEMAXIA
ΖΩΜΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ

ΖΩΜΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ

900 gr
12 TEMAXIA
ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1 kgr
12 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΖΩΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

3 kgr
4 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΖΩΜΟΣ ΨΑΡΙΟΥ

ΖΩΜΟΣ ΨΑΡΙΟΥ

900 gr
12 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΖΩΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΖΩΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ

900 gr
12 ΤΕΜΑΧΙΑ