Seafood

SEAFOOD CARPACCIO
CUTTLEFISH CARPACCIO WITH CUTTLEFISH INK

CUTTLEFISH CARPACCIO WITH CUTTLEFISH INK

80 gr
10 PCS
OCTAPUS CARPACCIO PREMIUM QUALITY

OCTAPUS CARPACCIO PREMIUM QUALITY

80 gr
10 PCS
SHRIMP CARPACCIO

SHRIMP CARPACCIO

80 gr
10 PCS
SHRIMP CARPACCIO WITH MANGO

SHRIMP CARPACCIO WITH MANGO

80 gr
8 PCS
TUNA
WHITE TUNA FILLET IN OLIVE OIL

WHITE TUNA FILLET IN OLIVE OIL

620 gr
12 PCS
WHITE TUNA FILLET IN OLIVE OIL

WHITE TUNA FILLET IN OLIVE OIL

1730 gr
6 PCS
WHITE TUNA FILLET IN OLIVE OIL

WHITE TUNA FILLET IN OLIVE OIL

80 gr
96 TEMAXIA
ANCHOVIES
ANCHOVIES FILLET IN OLIVE OIL

ANCHOVIES FILLET IN OLIVE OIL

745 gr
6 PCS
VONGOLE
WHITE SHELL VONGOLE

WHITE SHELL VONGOLE

1000gr
6 PCS
SEAFOOD CREAMS
SHRIMP CREAM

SHRIMP CREAM

420 gr
6 PCS
NEPHROPS CREAM

NEPHROPS CREAM

420 gr
6 PCS
SMOKED SALMON CREAM

SMOKED SALMON CREAM

420 gr
6 PCS
TUNA CREAM

TUNA CREAM

800 gr
6 PCS
CRAB - SHRIMP FINGER FOOD
SHRIMP CONES

SHRIMP CONES

20*450 gr (18 pcs/item)
TEMPURA SHRIMPS

TEMPURA SHRIMPS

10*750 gr (30 pcs/item)
KING PRAWN ROLLS

KING PRAWN ROLLS

10*1 kgr 100 pcs/kgr
BREADED SHRIMPS

BREADED SHRIMPS

10*1 kgr 54-58 pcs/kgr
BUTTERFLY BREADED SHRIMPS

BUTTERFLY BREADED SHRIMPS

10*1 kgr 62-65 pcs/kgr
TORPEDO SHRIMPS

TORPEDO SHRIMPS

20 trays of 10 pcs
ΚΑΝΙΜΙ CRAB LEGS

ΚΑΝΙΜΙ CRAB LEGS

500 gr
10 PCS
SUSHI
COOKED PEELED SUSHI ΕΒΙ

COOKED PEELED SUSHI ΕΒΙ

20 trays of 50 pcs
KRAB LEGS (KANIMI)

KRAB LEGS (KANIMI)

10 pcs of 500 gr
FISHERMAN FOOD
KRAB SURIMI BREADED BALLS

KRAB SURIMI BREADED BALLS

10 pcs of 500 gr
CUTTLEFISH INK
CUTTLEFISH INK

CUTTLEFISH INK

500 gr
6 PCS