Επιδόρπια

ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ
ΑΧΛΑΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΟ

ΑΧΛΑΔΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΟ

2600 gr
6 TEMAXIA