ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ

780 gr
24 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ

ΚΟΡΥΦΕΣ ΛΕΥΚΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ

780 gr
24 TEMAXIA