ΑΛΑΤΙΑ ΣΕ ΜΥΛΟ

ΑΛΑΤΙΑ ΣΕ ΜΥΛΟ
ΑΝΘΌΣ ΑΛΑΤΙΌΎ

ΑΝΘΌΣ ΑΛΑΤΙΌΎ

200 gr
4 τεμάχια
ΘΑΛΑΣΣΙΝΌ ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΚΑΡΎΚΕΎΜΑΤΑ ΒΌΤΑΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΌ ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΚΑΡΎΚΕΎΜΑΤΑ ΒΌΤΑΝΩΝ

390 gr
4 τεμάχια
ΘΑΛΑΣΣΙΝΌ ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΚΑΡΎΚΕΎΜΑΤΑ ΣΚΌΡΔΌΎ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΌ ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΚΑΡΎΚΕΎΜΑΤΑ ΣΚΌΡΔΌΎ

400 gr
4 τεμάχια
ΘΑΛΑΣΣΙΝΌ ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΛΕΜΌΝΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΝΌ ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΛΕΜΌΝΙ

400 gr
4 τεμάχια
ΜΑΎΡΌ ΑΛΑΤΙ ΙΜΑΛΑΐΩΝ

ΜΑΎΡΌ ΑΛΑΤΙ ΙΜΑΛΑΐΩΝ

400 gr
4 τεμάχια
ΑΛΑΤΙ ΜΠΛΕ ΠΕΡΣΙΑΣ

ΑΛΑΤΙ ΜΠΛΕ ΠΕΡΣΙΑΣ

82 gr
8 TEMAXIA