ΣΑΛΤΣΕΣ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ

ΣΑΛΤΣΕΣ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ
AMATRICIANA SAUCE

AMATRICIANA SAUCE

500 gr
3KG
CARBONARA SAUCE

CARBONARA SAUCE

500 gr
3KG
TRUFFLE SAUCE

TRUFFLE SAUCE

500 gr
3KG